Κανονισμοι Πρακτικής Σκοποβολής

IPSC (International Practical Shooting Confederation)

Οι κανόνες της πρακτικής σκοποβολής IPSC αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη του αθλήματος, όπως και για κάθε άλλο άθλημα. Οι κανονισμοί καθορίζουν το πλαίσιο και τα όρια του ανταγωνισμού ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και αμεροληψία μεταξύ των ανταγωνιζομένων.

Οι αγώνες διοργανώνονται από τους συλλόγους σε όλο το κόσμο με βάσει τους κανόνες που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής (IPSC) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τάξη αλλά πάνω από όλα η ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής του αθλήματος.

Οι γενικοί κανόνες είναι: 

Ασφάλεια

Οι αγώνες IPSC πρέπει να σχεδιάζονται και να οργανώνονται με κύριο και πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια τόσο των αθλητών όσο και των παρευρισκόμενων στο χώρο του σκοπευτηρίου.

Ποιότητα

Η ποιότητα ενός αγώνα IPSC καθορίζεται από το βαθμό της πρόκλησης που παρουσιάζεται στο σχεδιασμό των σταδίων. Τα στάδια πρέπει να σχεδιάζονται κυρίως για να δοκιμάσουν τις δεξιότητες σκοποβολής IPSC (ευστοχία) ενός αγωνιζόμενου, όχι απαραίτητα τις σωματικές του ικανότητες (ταχύτητα / αντοχή).

Ισσοροπία Προκλήσεων

Η ευστοχία, η δύναμη και η ταχύτητα είναι ισοδύναμα στοιχεία της σκοποβολής IPSC και εκφράζονται με τις λατινικές λέξεις «Diligentia, Vis, Celeritas» («DVC»). Μια ισορροπημένη σχεδίαση σταδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται σε αυτήν. Τα στάδια, οι γραμμές βολής και γενικά οι αγώνες IPSC πρέπει να σχεδιάζονται και να διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιολογούνται εξίσου αυτά τα τρία στοιχεία.

Ποικιλία

Τα στάδια πρέπει να είναι διαφορετικά σε κάθε αγώνα και να εξετάζουν όλες τις δυνατότητες του εκάστοτε σκοπευτή. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται οι γραμμές βολής και δεν πρέπει να υπάρχουν ίδια ή παρόμοια στάδια σε έναν αγώνα.

Ελεύθερο Στυλ

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολλών επιλογών στο παίξιμο ενός σταδίου. Με βάση την φράση «όπως και όταν είναι ορατοί» οι στόχοι μπορούν να βληθούν από τον σκοπευτή με όποια σειρά θεωρεί αυτός καλύτερη για να είναι και εύστοχος αλλά και γρήγορος.

Δυσκολία

Οι αγώνες IPSC παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς δυσκολίας. Τα στάδια μπορούν να έχουν κοντινούς στόχους, μακρινούς στόχους κινούμενους στόχους, τρέξιμο ,περπάτημα σκύψιμο, και γενικά οτιδήποτε προσομοιάζει την πραγματικότητα. Οι σχεδιαστές των σταδίων ελέγχουν ώστε τα γενετικά χαρακτηριστικά κάποιων αθλητών (ύψος) να μην δίνουν μειονέκτημα η πλεονέκτημα ανάλογα την περίπτωση.

Πρόκληση – Δύναμη

Οι αγώνες IPSC αναγνωρίζουν τη δυσκολία χρήσης πυροβόλων όπλων μεγάλου διαμετρήματος και για αυτό υπάρχει ελάχιστο διαμέτρημα (9x19mm) και επίπεδο ισχύος που πρέπει να τηρούν όλοι οι αγωνιζόμενοι.